Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi

Vairākiem simtiem mērnieku līdz 29.oktobrim jāpārreģistrējas - kuru sertifikācijas centru izvēlēties? 14.10.2019

Sviitra

Līdz ar “Mācību un konsultāciju centra ABC” Sertificēšanas biroja darbības izbeigšanu tajā sertificētajiem mērniekiem līdz novembra beigām jāpārreģistrējas kādā no palikušajiem diviem sertifikācijas centriem - Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā vai SIA “Sertifikācijas centrs”. Lai mērnieki var labāk salīdzināt abu centru piedāvājumus un rēķināties ar nākotnē gaidāmo, Mernieks.lv abiem sertifikācijas centriem vaicāja par iespējamajām sertificēšanas cenu izmaiņām, kā arī citiem izvēles faktoriem, kas pašiem sertifikācijas centriem šķiet nozīmīgi, uzsverot savas priekšrocības.

Cenas kāps abos 

1.Kāda ir jūsu sertifikācijas centra plānotā turpmākā cenu politika? Vai cenrādis saglabāsies nemainīgs arī nākamgad vai varētu būt kādas izmaiņas? Ja plānotas izmaiņas, aptuveni kādas tās varētu būt (palielinājums vai samazinājums procentuālā izteiksmē)?

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs: 

“Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs (LMB SC) atvainojas sertificētām personām, kuri gaida, un kuriem arī tika solīts konkrētas cenas nosaukt ātrāk. LMB SC politika ir izvairīties no cenu "pieregulēšanas un izpatikšanas". Pamatojoties uz normatīvo aktu grozījumiem, sertifikācijas institūcijām ir noteikti vairāki jauni pienākumi. Visticamāk, cenas augs abās institūcijās gan eksaminācijai, gan uzraudzībai. Pēc septembra mēneša aprēķiniem, cenas varētu pieaugt ~1,25-2,5 reizes. LMB SC vēlas sagaidīt pārreģistrācijas procesa beigas, veikt aprēķinus ar faktisko personu skaitu un nākamajā mēnesī paziņot precizētās cenas. Tām vajadzētu būt mērniekam izdevīgākām. Papildus norādām, ka pēc uzkrātās pieredzes iepriekšējos gados, plānojam dažādot uzraudzības maksas atkarībā no sertifikāta veida, riskiem un uzraudzības darba apjoma.

Pēc Latvijas Ģeodēzistu un krtogrāfu asociācijas ieteikuma, kopā ar SIA “Sertifikācijas centrs”, LMB SC sagatavoja Ģeodēzijas un mērniecības nozares profesionālās darbības uzraudzības vadlīnijas. Tas abās sertifikācijas institūcijās tuvinātu pārbaudes prasības un veidotu vienotu izpratni.” 

SIA “Sertifikācijas centrs”:

“Ņemot vērā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.1011, kuras paredz sertificējamās un sertificētās personas profesionālās darbības papildus pārbaudes apvidū, pakalpojumu cenas tiks paaugstinātas, lai kvalitatīvi izpildītu šīs jaunās prasības. Jaunais cenrādis ir izstrādes stadijā, līdz šī gada beigām spēkā ir vecās pakalpojumu cenas.”

Citas priekšrocības 

2.Kādas ir jūsu sertifikācijas centra priekšrocības, salīdzinot ar konkurentiem? Kāpēc mērniekam būtu labāk pārreģistrēties tieši jūsu sertifikācijas centrā?

Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs: 

“Pārreģistrācija LMB SC ir visērtākā mērniekam – jāaizpilda viens dokuments (iesniegums), nav jākārto eksāmens vai jāiesniedz papildus dokumenti. Tāpat sertificētajai personai līdz 2019. gada beigām nav jāveic uzraudzības maksa. LMB SC paziņos Valsts zemes dienestam par katras personas sertifikātu pārreģistrāciju, kas neradīs papildus šķēršļus uzsākto darbu nodošanai. 

Papildus var minēt apsvērumus izvēlēties LMB SC:

LMB SC respektē un uzklausa profesionāļu viedokli, seko tendencēm un tehnoloģijām nozarē. LMB SC aizstāv sertificēto mērnieku argumentētu viedokli un profesionālās intereses;

LMB SC līdzdarbojas gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvji;

LMB SC ir vecākā sertifikācijas institūcija ģeodēzijas un mērniecības nozarē ar vairāk kā 10 gadu pieredzi;

Sertifikācijas organizēšanā iegūtās atziņas LMB izmanto kā argumentus diskusijās par nozares normatīvu uzlabojumiem.

Jāņem vērā, ka valsts ir paudusi redzējumu par nozares jautājumiem, kas ietver arī sertifikāciju nozares profesionālā organizācijā. Pat, ja mērniekam neinteresē profesionāli jautājumi un savu interešu aizsardzība, ieguvums ir maksāt vienreiz un atkārtoti nemainīt sertifikācijas institūcijas īsā laika periodā. Tomēr LMB skatījumā mērnieki ir pašpietiekami un spējīgi organizēt savas profesionālās sertifikācijas jautājumus. Aicinām izvēlēties profesionālas organizācijas sertifikācijas institūciju LMB SC!”  

SIA “Sertifikācijas centrs”:

“Mums kā profesionālai atbilstības novērtēšanas institūcijai ir speciāli šai jomai algots personāls, tajā pašā laikā Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra darbinieki ikdienā veic arī citus darba pienākumus, sertificēšanas procesa organizācija un nodrošināšana ir tikai papildus darbs. Bez tam, mums kā neatkarīgai institūcijai ir krietni augstāka neietekmējamība no mērnieku sabiedrības puses, varam profesionāli raudzīties uz tajā notiekošo, jo SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ lēmumu pieņēmēji nav nekādā saistībā ar pašiem mērniekiem. No mērnieku vidus nāk tikai mērniecības eksperti.”

Cik sertficēšanas centru paliks? 

Kontekstā ar nākamās sertifikācijas institūcijas izvēli neapejams ir arī jautājums par “Mācību un konsultāciju centra ABC” darbības izbeigšanas iemeslu. Proti, kā informatīvajā vēstulē mērniekiem norādīja centrs, tā darbības izbeigšana saistīta ar to, ka 2019.gada 11.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā" pausta nostāja, ka nākotnē mērniecības sertificēšanā jāpaliek tikai Latvijas Mērnieku biedrības sertificēšanas institūcijai. Kā secinājis “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, šīs plānotās izmaiņas būtiski ietekmēs tā finanšu un tiesisko stāvokli, tāpēc “rūpīgi izvērtējot visus aspektus, tika pieņemts lēmums izbeigt Sertificēšanas biroja darbību.” 

Savukārt SIA “Sertifikācijas centrs” ir noskaņots cīnīties par tiesībām turpināt sertificēt mērniekus. Uz Mernieks.lv jautājumu, vai, ņemot vērā minēto Tieslietu ministrijas ziņojumu, SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ plāno savu darbību mērnieku sertificēšanā turpināt arī ilgtermiņā, tika saņemta apstiprinoša atbilde:

“SIA ‘’Sertifikācijas centrs’’ ir dibināts ar mērķi veikt dažāda veida sertifikācijas pakalpojumus un ar gadiem izvērsties par plaša mēroga atbilstības novērtēšanas institūciju. Šajā sakarā mēs esam tendēti uz ilglaicīgu darbību. Visādā veidā mēs iebildīsim pret pāreju valstī uz vienu sertificēšanas institūciju mērniecības jomā, jo tam nav nekāda pamatojuma. Tieši pretēji – ar tādu pieeju izzudīs konkurence, kā rezultātā neuzlabosies mērnieku sertificēšanas un viņu profesionālās darbības uzraudzības kontrole, nepārtraukti pieaugs mērnieku sertificēšanas pakalpojumu cenas u.c. ar to saistītās negatīvās sekas.”

Ikars Kubliņš, Mernieks.lv  

Komentāri:
 
15.10.2019
09:17
Citēju LMB centra teikto:
Pēc septembra mēneša aprēķiniem, cenas varētu pieaugt ~1,25-2,5 reizes.
....Tām vajadzētu būt mērniekam izdevīgākām.
KĀ???
 
ttt
15.10.2019
19:10
jaunie mk noteikumi prasa daudz lietas kuras iepriekš netika prasītas uzraudzībā. Tas ir iemesls cenu kāpumam ne jau kāda indivīda izdoma
 
skuja
15.10.2019
19:14
Lauri, neizkopē tekstu no konteksta, sanāk nepareizs skatijums. Izlasi 2x visu tekstu un tad padomā
 
Mērniece
30.10.2019
07:54
Kaut ka LMB Sertificēšanas centrs šķiet tālredzīgāks par vienoto pārbaudīšanas un uzraudzīšaanas sistēmu un vispār par visu mērniecības nākotni un nozares sakārtošanu. Drošvien tapēc ka mērnieku biedrībai tiešām ir plāni un laikam arī izpratne par to ka nozare kaut kas ļoi nav kārtība. Pēc manam domām vēl vairāk kā ļoti. Un man pašai no tiem ko zinu kas ies uz otru sertificēšanas centru, ir tādi kam īsti neinterese iesaistīties izmaiņu procesos.
 
Mērniecei!
30.11.2019
11:11
LMB jau 10 gadus sfēru kārto, paliks vieni ar divkāršu sparu sfēru sakārtos!
 
Jautājums
11.12.2019
16:58
Vai viltus mērnieks DIRBA no latvijasmernieks.lv Liepājas kantora arī sertificēsies? Ar pamatskolas izglītību var kļūt par sertificētu mērnieku?
 
Dirba
12.12.2019
21:46
Man Po, es pie Porziņģa rukāju
 
Tiešām!
17.12.2019
18:02
Pārskatot Porziņģu dinastijai piederošajos īpašumos nodarbināto sarakstu secināms, ka viltus mērnieks DIRBA tur pieņemts blakus darbā (kad nav jāšmugulē lietas latvijasmernieks.lv uzdevumā)par atejas podu tīrītāju!
Jauns komentārs:
Vārds: 
Mernieks.lv neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Aicinām portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauksmes par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas. Aicinājuma neievērošanas gadījumā paturam tiesības dzēst neatbilstošus komentārus, kā arī liegt lietotājam turpmāku rakstu komentēšanas iespēju.
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada augusts Arrow_right
P O T C P S S
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Šodiena 2020. gada 14. augusts

Vārda diena:

Zelma, Zemgus, Virma

Šajā dienā publicēti:

Jaunākie komentāri

"Labs" Darba pazemojums:

Šī bija LIELISKĀ IESPĒJA (teksts no 30.05.2018.): “Labdien! Piedāvāju iespēju kļūt par vecāko metodikas ekspertu zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Varbūt Tev ir apnicis skraidīt pa lauku? Varbūt Tev ir vēlēšanās sakārtot nejēdzības ar kurām ikdienā saskaries? Varbūt Tev vienkārši gribas pārmaiņas savā dzīvē? Valsts zemes dienestā ir brīva vakance un Tev ir lieliska iespēja kļūt par cilvēku, kurš veido un realizē ZKU metodiku visā Latvijā. Galvenie darba pienākumi ir saistīti ar ZKU idejas attīstību un palīdzēšanu kā mērniekiem tā arī kolēģiem zemes dienestā. Tev būs precīzi jāpārzina normatīvie akti un jāspēj atrisināt problēmas ar kurām ikdienā saskaras mērnieki un zemes dienesta kontrolieri. Un pacietīgi jāuzklausa un jāpalīdz zemes īpašniekiem, kuri bieži vien apmaldās nebūt ne tik vienkāršajā ZKU pasaulē. Darba vieta Tev būs Rīgā pašā Daugavas malā 11.novembra krastmalā 31. Alga šim amatam ir noteikta no 827€ līdz 1100€ atkarībā no piešķiramās kategorijas. Ir arī veselības apdrošināšana, papildu atvaļinājuma dienas un atvaļinājuma pabalsts atkarībā no Tava darba novērtējuma. Ja esi ieinteresēts, piezvani vai uzraksti man un atbildēšu uz Taviem jautājumiem. P.S. Šis e-pasts ir nosūtīts visiem ZKU un ZIP mērniekiem, kuru kontakti norādīti sertificēšanas centru mājas lapās. VIESTURS AIGARS daļas vadītājs Valts zemes dienests Kadastra departamenta Mērniecības daļa tālrunis: 67038678 adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050”.
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.