Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
Sviitra

30.11.2020 Līdz 26. janvārim var iesniegt idejas EK "Horizon Green Deal" projektiem

 Eiropas Komisija izsludinājusi iespēju iesniegt idejas "Horizon Green Deal" programmas ietvaros. Programmas mērķis ir radīt izpētes un inovāciju projektus, kas palīdzētu veidot "zaļāku", gudrāku un ilgtspējīgāku Eiropu, izmantojot "Galileo", EGNOS un "Copernicus" satelītu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Projekta kopējais finansējums sasniedz gandrīz miljardu eiro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. janvāris, bet pirmie projekti tiks sākti realizēt nākamā gada rudenī. Idejas var iesniegt vairākos tematiskajos virzienos: viedā mobilitāte, "tīrā" enerģija, energoefektīvas ēkas, u.c. Oriģinālziņa

30.11.2020 Aicina reģistrēties "Eiropas Kosmosa nedēļas" tiešsaistes bezmaksas forumam

 No 25. novembra atvērta tiešsaistes reģistrācija "Eiropas Kosmosa nedēļai", kas norisināsies no 7. līdz 11. decembrim, un kuru organizatori dēvē par "Eiropas svarīgāko kosmosa industrijas notikumu". Reģistrējoties būs iespējams apmeklēt tiešsaistes seminārus, paneļdiskusijas un izmantot virtuālās "tīklošanās" iespējas. Foruma mērķis esot informēt GNSS lietotājus par dažādiem jaunumiem un priekšrocībām, iespējām izmantot kosmosa tehnoloģijas biznesa izaugsmē. Piemēram, Lietotāju konsultāciju platformā lietotāji no 12 dažādiem tirgus segmentiem prezentēšot savas vajadzības un prasības, lai tehnoloģiju izstrādātāji tās ņemtu vērā tālākā kosmosa servisu attīstībā. Tāpat būs sesijas, kas veltītas tieši Copernicus programmas atjauninājumiem, Galileo attīstībai, u.c. Foruma skatīšanās ir bezmaksas, reģistrācijas anketas aizpildīšana aizņem pāris minūtes un iespējama šeit: https://www.euspaceweek.eu/event/8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89/summary?environment=production-eu&5S%2CM3%2C8a96010d-1675-4d4e-815d-4ae1a7a0ca89=javascript:void(0);/*1606728516925*/

29.11.2020 "SpaceX" satelītinternets jau izmēģināts; plāno jau šogad palaist servisu ASV ziemeļos un Kanādā

 SpaceX plāni par satelītinterneta izveidi sāk iegūt atbalstu no biznesa un valsts institūcijām - solis tuvāk oficiālai servisa palaišanai Kanādā ir nesen iegūtais apstiprinājums "Starlink" programmai no Kanādas Inovācijas, zinātņu un ekonomiskās attīstības organizācijas. SpaceX mērķis esot jau šogad palaist satelītinterneta pakalpojumu ASV ziemeļos un Kanādā. Atbalsts projektam esot pastiprinājies pēc Covid-19 pandēmijas sākuma, jo tagad internets mājās kanādiešiem nepieciešams vairāk nekā jebkad iepriekš. Lai gan "Starlink" projekts kopumā (gala mērķis ir globāla satelītinterneta izveide) ir tikai agrīnās attīstības fāzē, tomēr noteiktos reģionos to jau iespējams iedarbināt - nesen tas testēts Vašingtonas štata Biznesa departamenta tiešsaistes sanāksmē ar kādas indiāņu cilts pārstāvjiem - bijis iespējams nodrošināt pat virtuālās mācību sesijas. Oriģinālziņa

29.11.2020 Valdība atbalsta VZD sagatavoto risinājumu zemes konsolidācijas ieviešanai

 Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Valsts zemes dienesta sagatavotais konceptuālais ziņojums “Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā”  (turpmāk – konceptuālais ziņojums), kas izstrādāts ar mērķi noteikt zemes konsolidācijā veicamos pasākumus un identificēt ar to īstenošanu saistītos normatīvos aktus un tajos nosakāmās tiesību normas.

 
Ministru kabinets atbalstīja zemes konsolidācijas risinājuma variantu, kas paredz to īstenot  bez tiešas valsts līdzdalības, pielāgojot zemes konsolidācijas procedūras ar jau praksē iedibinātajām zemes robežu pārkārtošanas un zemes maiņas procedūrām, paredzot atbalstu valsts nodevas samaksas atbrīvošanai par zemes maiņas darījumu.
 
Šo zemes konsolidācijas risinājuma variantu ir atbalstījušas arī 18 saskaņošanas procesā iesaistītās institūcijas un sabiedriskās organizācijas, tai skaitā Latvijas Pašvaldību savienība, mērnieku profesionālās biedrības un biedrība "Zemnieku saeima".
 
Ministru kabineta apstiprinātais zemes konsolidācijas variants ļaus zemes īpašniekiem brīvprātīgi vienoties par optimālāko zemes robežu pārkārtošanas risinājumu, sakārtojot savu īpašumu ar vienkāršotu procedūru un nemaksājot valsts nodevu par zemes maiņas darījumu, ja pašvaldība būs atzinusi zemes robežu pārkārtošanu kā zemes konsolidāciju. Tā ietvaros zemes īpašnieki, pirmkārt, savā starpā vienosies par zemes robežu pārkārtošanu, tad zemes robežu pārkārtošanu saskaņos pašvaldībā, izstrādās zemes ierīcības projektu un apstiprinās to pašvaldībā, kura vienlaikus izvērtēs vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums atbilst zemes konsolidācijas mērķiem. Tālāk būs jāveic zemes maiņas līguma slēgšana, zemes uzmērīšana, kadastra datu aktualizācija un īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā.
 
Zemes konsolidācijas rezultātā arī pašvaldības būs ieguvējas. Tās ietvaros pašvaldību teritorijās  tiks izveidots racionālas saimniecības struktūras un zemes gabalu platības, tādējādi veicinot lauku infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību.
 
Zemes konsolidācijai nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos tiks izstrādāti līdz 2022. gada 1. jūlijam un to plānots uzsākt 2023 .gada 1. janvārī.

28.11.2020 Sāks iniciatīvu "Ģeotelpiskie dati attīstībai"

Decembrī tiks uzsākta iniciatīva "Ģeotelpiskie dati attīstībai" (Geo4Dev), kas paredz veidot unikālu sadarbību starp akadēmiskajām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, politiķiem un privāto sektoru, lai izmantotu ģeotelpiskos datus attīstības veicināšanai zema un vidēja ienākumu līmeņa valstīs. Projekta ietvaros tiks veikta ģeotelpiskā analīze dažādos sektoros, no lauksaimniecības un pārtikas drošības līdz urbanizācijai un klimata pārmaiņām. Tiks integrēti dažādi inovatīvi ģeotelpisko datu avoti, ieskaitot satelītus, sensorus, mobilos telefonus, saslēdzot tos ar mākslīgo intelektu un automatizētu datorapstrādi, lai mazinātu nabadzību un veicinātu globālo izaugsmi. Ģeotelpiskā informācija palīdzēšot arī valdībām novērtēt ieviesto pasākumu efektivitāti. Oriģinālziņa

26.11.2020 Vācija ar Sentinel datiem veido zemes virsmas izmaiņu karti

 Izmantojot datus, kas saņemti no Copernicus "Sentinel-1" radara, Vācijā pirmo reizi izdevies kartēt zemes virsmas izmaiņas. Pārmaiņas zemes virskārtā viedojas laika gaitā gan dabisku, gan cilvēka radītu faktoru rezultātā - piemēram, pazemes ūdeņu un derīgo izrakteņu ieguves, urbanizācijas, dabiskas sedimentu konsolidācijas un citu iemeslu dēļ. Šīs izmaiņas svarīgi izmērīt, jo tās var radīt bojājumus ēkām, ceļiem, tiltiem un citai infrastruktūrai. Sentinel-1 spējot noteikt izmaiņas jau dažu milimetru izmērā. Pašlaik Vācijas Federālais Ģeozinātņu un Dabas resursu institūts izmanto šos datus, lai veidotu pirmo valsts mēroga zemes deformāciju karti, kas parādīs, kā zemes virsma Vācijā mainījusies no 2014. līdz 2018. gadam. Oriģinālziņa 

25.11.2020 Bulgārija kartēs plūdu riskus ar jaunu metodi

Bulgārija ar Pasaules Bankas un citu starptautisko institūciju atbalstu uzsākusi valsts plūdu risku karšu atjaunošanu. Bulgārijai pienākumu kartēt plūdu apmērus un identificēt riskus, ko tie rada cilvēku veselībai un dzīvībai, videi, kultūras mantojumam un ekonomiskajai aktivitātei nosaka tā sauktā ES Plūdu direktīva (direktīva par plūdu riska novērtējumu). Karšu atjaunošanai izvēlēts moderns risinājums, izmantojot automatizētu tehnoloģiju, kas ieviesta arī tādās valstīs kā Īrija, Lielbritānija un Moldova. Bulgārijas gadījumā tiks izmantoti arī aeroattēli, kas aizpildīs "tukšumus" par tām vietām, par kurām trūkst datu par zemes lietojumu. Oriģinālziņa

25.11.2020 Skotija būvēs jaunu komercsatelītu servisu

 Skotijā, Glāzgovā nākamo trīs gadu laikā plāno uzbūvēt 10 jaunus "kurpju kastes izmēra" satelītus, kurus plānots iekļaut inovatīvā satelītu servisā, kas varētu noderēt biznesa sektoram dažādam pielietojumam - gan komunikācijai, gan Zemes novērošanai un tālizpētei. Sistēma došot iespēju uzņēmumiem vērsties pēc datiem vienuviet, atkrītot nepieciešamībai izstrādāt katram savus risinājumus. Projekts top sadarbībā starp Lielbritānijas kosmosa tehnoloģiju uzņēmumu AAC Clyde Space, Lielbritānijas Kosmosa aģentūru un Eiropas Kosmosa aģentūru. Oriģinālziņa

04.11.2020 VID, LMB un LKĢA paraksta vienošanos par sadarbību

 Šī gada 3. novembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme parakstīja vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā ar divām biedrībām – ar Latvijas Mērnieku biedrību un ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju.

 
Vienošanās mērķis ir mazināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veicinot mērnieku sociāli ekonomisko interešu aizstāvību.
 
Noslēgto sadarbības vienošanos ietvaros Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija un Latvijas Mērnieku biedrība apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz abu biedrību biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Biedrības arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozaru darbības sakārtošanā.
 
VID, ņemot vērā abu biedrību sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstīto vienošanos mērķi. Biedrību sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrības par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā un jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā, kā arī jauniem VID pakalpojumiem.
 
Abas vienošanās stājas spēkā ar to abpusējas parakstīšanas dienu un ir noslēgtas līdz 2023. gada 31. decembrim.
 
Informācija par visiem VID un uzņēmēju biedrību parakstītajiem vienošanās līgumiem, kuru mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un “aplokšņu algām”, pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Sadarbība ar nozaru asociācijām”.
 
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas mērķis ir veicināt minētās asociācijas attīstību un paaugstināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozaru prestižu. Asociācijas uzdevumi ir kartogrāfu un ģeodēzistu interešu pārstāvēšana valsts pārvaldes institūcijās, līdzdalība tehniskās politikas formēšanā, dalība kartogrāfisko un ģeodēzisko pakalpojumu tirgus veidošanā un aizsardzībā, valsts un pašvaldību pasūtījumu izsolēs. Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) tika nodibināta 1920. gada 28. februārī. Savu darbību biedrība atjaunoja 1988. gada 5. decembrī. Ar minētās biedrības līdzdalību Valsts zemes dienests 1993.gadā atjaunoja zvērināto mērnieku darbību. Tika organizēta mērnieku apmācība, vēlāk arī licencēšana. 2006.gadā LMB kopēju mērķu sasniegšanai sāka sadarboties ar Latvijas Kartogrāfijas un ģeodēzijas asociāciju. 2008.gada septembrī LMB iestājās Eiropas Mērnieku padomē (CLGE).

31.10.2020 Krievija palēnām atjauno Glonass satelītu floti

 Krievija oktobrī nogādājusi kosmosā vēl vienu jaunās paaudzes Glonass-K satelītu. Pašlaik orbītā atrodas 25 vecās paaudzes Glonass-M satelīti un trīs jaunās paaudzes Glonass-K satelīti, pēdējiem ar laiku paredzēts nomainīt visu satelītu "floti". Glonass-K satelītiem ir ilgāks paredzamais kalpošanas laiks (10 gadi 7 gadu vietā), kā arī uzlabotas tehnoloģijas, turklāt mazāk importētu detaļu. Visu satelītu nomaiņu plānots paveikt līdz 2025.-2027. gadam un tad Glonass sistēma pašreizējo 3-3,5 metru vietā panākšot navigācijas precizitāti līdz 5-10 centimetriem. Oriģinālziņa 

31.10.2020 Google iesaista mākslīgo intelektu satelītu klimata datu apstrādē

 ASV Nacionālā Okeānu un atmosfēras pārvalde ir apvienojusi spēkus ar Google, lai izpētītu iespējas izmantot mākslīgā intelekta jaudas satelītu un vides novērojumu datu analīzē un pielietojumā. Uz trim gadiem noslēgtais līgums paredz Google radīt īpašus mākslīgā intelekta projektus, kas palīdzētu tādās jomās kā vides monitorings, laikapstākļu prognozes, klimata izpēte un tehniskās inovācijas. Jāpiebilst, ka Google jau izmanto savus programmu resursus šajā jomē - piemēram, lokāla mēroga nokrišņu daudzuma prognozēs. Oriģinālziņa 

30.10.2020 Indija plāno novērot notekūdeņus, lai pamanītu COVID-19 izplatību

 Indija kā alternatīvu Covid-19 uzliesmojumu noteikšanas instrumentu plāno ieviest "Ģeotelpisko notekūdeņu novērošanas" sistēmu, kas varot palīdzēt pamanīt pirmās vīrusa pēdas vēl pirms konstatēti oficiāli saslimšanas gadījumi. Notekūdeņu pētniecība nav nekas jauns - līdz šim ar notekūdeņu novērošanas modeli esot sekmīgi noteikta nelegāla narkotiku lietošana Austrālijā, izskausts poliomielīts Izraēlā, izsekots salmonellas uzliesmojums Havaju salās. Indijā 33% mājsaimniecību esot pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai un 38% mājsaimniecību izmanto septiķus - šīs 70% mājsaimniecības būtu izsekojamas ar Ģeotelpiskās notekūdeņu novērošanas metodi. Oriģinālziņa

30.10.2020 LMB aicina iesūtīt priekšlikumus grozījumiem MK noteikumos Nr. 1019

Pamatojoties uz Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas apkopotajiem un sagatavotajiem iebildumiem, Valsts zemes dienests pārstrādāja 2019.gada nogalē sabiedriskai apspriešanai iesniegtos grozījumus MK noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, informē Latvijas Mērnieku biedrība.

Grozījumi bija izstrādāti bez mērniecības profesionālo organizāciju līdzdalības un neietvēra mērniecības darbu veicēju priekšlikumus, tāpēc ir nolemts noteikumu grozījumus pārstrādāt pēc būtības, noskaidrojot un ietverot mērniecības darbu veicēju priekšlikumus.

Tuvākajā laikā MK noteikumos Nr. 1019 tiks veikti “tehniski” grozījumi, kas nepieciešami, lai harmonizētu tos ar normatīvajiem aktiem, kuru regulējums jau stājies spēkā, piemēram, 2019.gada decembra grozījumiem MK noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un citos normatīvajos aktos:

 • oficiālās e-adreses izmantošana mērniekiem komunikācijā ar zemes īpašniekiem un pierobežniekiem;
 • regulējums zemes robežu plānu kamerālajai pārzīmēšanai, ko izpilda mērnieki, mazinot ierobežojumus (vienādojot ar MK noteikumiem Nr. 263);
 • “Cits zemes lietojums” iekļaušanas nosacījumi, kas vienādoti ar MK noteikumos Nr. 263 norādītajiem;
 • dokumentu iesniegšanas kārtība, lai atvieglotu dokumentu apriti e-vidē, tajā skaitā robežu plānu elektroniskā iesniegšana;
 • informācijas par servitūtiem neiekļaušana apgrūtinājumu plānā, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr. 263 apgrūtinātās teritorijas no 2019. gada 1. decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas, saņemot informāciju no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;
 • robežu neatbilstības novēršana pirmreizējā mērniecībā tāpat kā “parastās” mērniecības gadījumā jeb gadījumā, ja tiek mērīta jau iepriekš noteikta zemes vienība;
 • tehniski precizējumi.

Lai atvieglotu mērnieku darbu un uzlabotu kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus, tiks izstrādāti jauni grozījumi MK noteikumos Nr.1019.

Galvenās izvirzītās grozījumu tēmas, orientējoties uz procesu atvieglošanu, ir:

 • robežu apsekošanas, atjaunošanas, neatbilstības novēršanas un noteikšanas procesu pārskatīšana un optimizēšana;
 • robežzīmju ierīkošanas process, vai ir nepieciešamība pēc jauniem robežzīmju nostiprinājumu veidiem, to lietderīguma pamatotība;
 • vietējā tīklā uzmērīto robežu atjaunošana problemātika un iespējamie risinājumi ņemot vērā, ka tiks veikta Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas modernizācija un lielākās izmaiņas paredzamas plaknē (+/- 10 cm);
 • ierādīto robežu atjaunošana.

Par augstāk minētājām un citām tēmām LMB aicina iesniegt priekšlikumus līdz 30.11.2020., sūtot uz e-pastu lmb@lmb.lv. Lai priekšlikumu būtu kvalitatīvi un saprotami, lūdzam tos pamatot.

30.10.2020 Novembrī palaidīs Sentinel-6 satelītu okeānu ūdens līmeņa novērošanai

 10. novembrī no Vandenbergas kosmodroma Kalifornijā ar Falcon-9 nesējraķeti tiks palaists Sentinel-6 vides novērošanas satelīts. Satelīta galvenais uzdevums būs sekot līdzi jūras līmeņa izmaiņām un tādējādi sniegt svarīgus datus klimata izpētei. Satelīti nepieciešami, lai būtu iespējams realizēt pastāvīgu pasaules okeānu novērošanu, Sentinel-6 šim nolūkam izmantos radara altimetru, kas ir satelīta galvenais sensors. Instruments esot vislabāk piemērots jūras līmeņa un ledus biezuma novērošanai polārajos reģionos. Tāpat satelītam esot rīki, lai monitorētu ūdens iztvaikošanu. Sentinel-6 kartēšot līdz 95% Zemes okeānu katrās desmit dienās. Oriģinālziņa 

29.10.2020 Skotija ieguldīs 200 000 mārciņu, lai veicinātu sadarbību ĢIS sektorā

 Lielbritānijas Ģeotelpiskās informācijas komisija sadarbībā ar Skotijas valdību plāno ieguldīt ap 200 000 britu mārciņām, lai izveidotu Skotijas Ģeotelpiskā tīkla "integratoru". Integrators palīdzēšot efektīvāk izmantot ģeotelpiskos datus, veicinot sadarbību, zināšanu apmaiņu starp dažādām Skotijas ģeotelpiskās informācijas nozares organizācijām. Eksperti izpētījuši, ka Skotijai esot daudzsološs ĢIS sektors, bet vāji attīstīta kooperācija. Oriģinālziņa 

29.10.2020 Trīs tendences, kas tuvākajos gados liks augt ģeotelpisko attēlu analītikas tirgum

 Nākamajos gados tiek prognozēta strauja ģeotelpisko attēlu analītikas nozares izaugsme, kas 2025. gadā varētu pārsniegt 8 miljardu dolāru vērtību. Galvenie tirgus izaugsmes faktori būšot investīciju pieaugums satelītu tehnoloģijās, augsts pieprasījums pēc tehnoloģijām, kas saistītas ar atrašanās vietas noteikšanu, kā arī arvien vērienīgāka dronu izmantošana novērošanas vajadzībām. Lielu daļu no nozares kāpuma veidošot izlūkošanas un militāro dienestu pieprasījums - piemēram, cenšoties novērot teroristu pārrobežu aktivitātes. Lasīt vairāk 

29.10.2020 Krievija un Baltkrievija sadarbojas vienotas tālizpētes satelītu sistēmas izveidē

 Krievija un Baltkrievija uzsākušas kopīgu darbu pie Zemes tālizpētes satelītu orbitālās sistēmas izveides, atklājis Krievijas kosmosa aģentūras Roscosmos vadītājs Dimitrijs Rogozins. Viņš sacījis, ka darbs pie abu valstu kopīgā projekta, spītējot pandēmijai, sācies šogad. Noslēgts oficiāls līgums ļāvis apvienot atsevišķus satelītus vienotā konstelācijā, kas ļaušot saņemt informāciju nevis ar 16-17 dienu periodiskumu, bet uzreiz. Oriģinālziņa 

29.10.2020 Krievija izstrādā programmatūru, lai kontrolētu lielas satelītu sistēmas

 Maskavas Fizikas un Tehnoloģiju institūta projektā tikusi sekmīgi izmēģināta pirmā Krievijas programmatūra, kas radīta, lai kontrolētu daudzus satelītus vienlaicīgi. Programmatūra veidota, lai aprēķinātu kustības parametrus un izstrādātu algoritmu uzdevumu izpildei multisatelītu sistēmām. Pabeidzot projektu 2022. gadā, iecerēts, ka programmatūra spēs vadīt jau vairākus tūkstošus satelītu vienlaicīgi. Kā zināms, šobrīd tiek veidotas vairākas globālas satelītu konstelācijas civiliem (interneta datu pārraides) mērķiem - kā OneWeb un Starlink. Arī Krievijai esot plāni radīt savu projektu "Sphere", kas iekļaušot vairāk nekā 500 satelītus. Oriģinālziņa 

28.10.2020 Indija plašāk atvērs kosmosa nozari ārvalstu investoriem

 Indija nolēmusi veikt izmaiņas savā kosmosa izpētes nozarē, saglabājot sektoru ne tikai vietējām kompānijām, bet atverot to arī ārvalstu uzņēmumiem, kam būšot iespēja izveidot savas satelītu un palaišanas iekārtu ražotnes Indijā. Tāpat ārvalstnieki varēšot izvietot Indijā zemes stacijas un izmantot Indijas kosmodromus. Šāds lēmums ticis pieņemts dēļ aizvien pieaugošās ārvalstu investoru intereses. Starp kompānijām, kas vēlas ienākt Indijas kosmosa sektorā, publiski nosauktas Lielbritānijā bāzētā OneWeb un Norvēģijas KSAT. Oriģinālziņa 

27.10.2020 ASV un Indija noslēdz pret Ķīnu vērstu vienošanos par sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomā

 Indija 27. oktobrī noslēgusi vienošanos par sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomā ar ASV, kas paverot krietni lielākas iespējas ģeotelpiskās informācijas apmaiņai starp abām valstīm. Noslēgtajam līgumam ir izteikti politisks fons - amatpersonas pat oficiālās uzrunās neslēpj, ka viens no galvenajiem sadarbības mērķiem vērsts pret Ķīnu. Piemēram, ASV Valsts sekretārs Maiks Pompeo citēts laikrakstā "Times Of India", sakot: "Šodien ir lieliska iespēja satuvināties divām lielām demokrātijām. Mums ir daudz ko pārrunāt, lai tiktu galā gan ar pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, gan ar Ķīnas Komunistiskās partijas draudiem drošībai un brīvībai." Oriģinālziņa

Sviitra
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada decembris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2020. gada 1. decembris

Vārda diena:

Emanuels, Arnolds
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.