Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu
Veciits_meklesana
Aktuālais jautājums
 
Ievads nozarē
Terminu vārdnīca
Par portālu
Pasūtītājiem
 
Likumdošana
Mērniecībā
Zemes ierīcībā
Kartogrāfijā
Ģeodēzijā
Mērnieku saraksts
ADTI uzturētāji
Iepirkumi
Konkursi
Rezultāti
 
Jaunumi
Latvijā
Pasaulē
Augstskolās
Mērnieku biedrībā
LKĢA
Būvniecībā
Nekustamie īpašumi
Īsumā
Pētījumi
Vēsture
Tehnoloģijas
Izklaide
 
Pakalpojumi
Mērniecības instrumenti
Dati darbam
Pārrēķinu kalkulatori
Saites
Forums Galerija Blogi Sludinājumi
12789773723_3e27da970f_b

Novembra sākumā Valsts ieņēmumu dienests izplatīja vēsti, ka parakstījis sadarbības vienošanos ar mērniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, Latvijas Mērnieku biedrību (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju (LKĢA). Vienošanās mērķis esot “mazināt kartogrāfijas un ģeodēzijas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas, kā arī veicinot mērnieku sociāli ekonomisko interešu aizstāvību.” Taču ko praktiski nozīmēs šī sadarbība, un kā tā varētu ietekmēt ekonomisko situāciju mērniecības nozarē?

Vita_narnicka

 Augustā valdība par jauno Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori apstiprināja Vitu Narnicku, kura pirms tam bija Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes vadītāja, kā arī VID ģenerāldirektora vietniece. Mernieks.lv aicināja jauno VZD vadītāju uz sarunu par mērniecības nozarei būtiskiem jautājumiem - gan “mūžsenām” un gadiem neatrisinātām lietām, gan pēdējā laika aktualitātēm, aicinot jautājumus iesūtīt arī lasītājiem (šo iespēju izmantoja daži). V. Narnicka piekrita atbildes sniegt tikai rakstiski, par iemeslu nosaucot aizņemtību, kas tuvāko mēnešu laikā neļaujot atrast laiku, lai tiktos sarunai klātienē.    

Dsc_1846

 Latvijas Mērnieku biedrības pārstāvis Jānis Klīve 18. un 19. septembrī Atēnās notikušajā Eiropas Mērnieku padomes Ģenerālajā asamblejā ievēlēts par vienu no padomes viceprezidentiem. Mernieks.lv sazinājās ar J. Klīvi, lai skaidrotu, kāda ir padomes viceprezidenta amata praktiskā nozīme un ko tas var sniegt Latvijas mērniecības attīstībai, kā arī, kuri ir Eiropas mērogā šobrīd aktuālākie un asamblejā pārrunātie nozares jautājumi.

Mg_1254_jstrauhmanis

 Mūžībā devies kartogrāfs, kartogrāfijas vēsturnieks, docents, Dr. geogr., Dr. habil. hist. un RTU profesors Jānis Štrauhmanis.

Unnamed__3_

 Valsts sekretāru sanāksmē 11. jūnijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu jauno cenrādi*. Tas paredz visai būtiskas izmaiņas LĢIA sniegto pakalpojumu klāstā un izcenojumos, daļu cenu samazinot, dažas pozīcijas paaugstinot, no vairākiem pakalpojumiem atsakoties un uzsākot piedāvāt arī dažus jaunus pakalpojumus. 

Sviitra

Plānots mainīt LĢIA cenrādi

<p>&nbsp;<span style="font-family: Arial;">Valsts sekretāru sanāksmē 11. jūnijā izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pakalpojumu jauno cenrādi*. Tas paredz visai būtiskas izmaiņas LĢIA sniegto pakalpojumu klāstā un izcenojumos, daļu cenu samazinot, dažas pozīcijas paaugstinot, no vairākiem pakalpojumiem atsakoties un uzsākot piedāvāt arī dažus jaunus pakalpojumus.</span><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></p>

Latvijasmernieks.lv piedāvā darbu centrālā reģiona vadītājam (18)

<p>Ja Tava profesija ir Tavs dzīvesveids, esi ar augstu atbildības sajūtu, gatavs sevi pierādīt jaunos izaicinājumos, pievienojies mūsu komandai! SIA &bdquo;Latvijasmernieks.lv&quot; piedāvā interesantu un dinamisku darbu vienā no vado&scaron;ajiem mērniecības uzņēmumiem, progresīvu darba samaksu un stabilas sociālās garantijas.</p>

Viedās pilsētas - mērniecības nākamais pakāpiens?

<p>&nbsp;&nbsp;Turpinot iepriek&scaron;ējā rakstā vispārīgi ieskicēto tematiku, Mernieks.lv piedāvā ielūkoties &ldquo;GPS World&rdquo; redaktora, ASV Nacionālās Profesionālo mērnieku asociācijas biedra Tima Bērča pārdomās par jaunajām profesionālajām iespējam, kuras mērniekam paver mūsdienu straujā tehnoloģiju attīstība. T. Bērčs akcentu liek uz pla&scaron;as un potenciāli ļoti ietilpīgas jomas - viedo pilsētu - attīstību, un brīdina, ka mērniekiem jābūt uzmanības gatavībā, lai neatkārtotu pagātnē pieļautās kļūdas un nepalaistu garām kārtējo iespēju atrasties tehnoloģiskās (r)evolūcijas avangardā, vai, vienkār&scaron;i sakot - gūt jaunas pakalpojumu snieg&scaron;anas un pelnī&scaron;anas iespējas.&nbsp;&nbsp;</p>

Mērniecības evolūcija tehnoloģiju pavadā

<p>Žurnālā &ldquo;GIM Magazine&rdquo; sniegts neliels ieskats &ldquo;viedā mērnieka&rdquo; evolūcijā, uzskaitot vairākas tendences, kas ietekmē mūsdienu mērniecību un veido nākamās paaudzes mērniecības profesionāli.&nbsp;</p>

Jāņu apsveikums

<div>Mernieks.lv sveic lasītājus Līgo svētkos!</div><p>&nbsp;</p>

In Memoriam. Jana Supe (1975-2020)

<p>&nbsp;Pāragri mūžībā devusies Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta vadītāja Jana Supe.</p>

In Memoriam. Kaspars Kojalovičs (1969 - 2020)

<p>&nbsp;21. maijā piecdesmit gadu vecumā pēc ilgas slimības mūžībā devies ģeodēzists, SIA &ldquo;Mērniecības Datu centrs&rdquo; projektu vadītājs Kaspars Kojalovičs.</p>

Vai jaunā Eiropas Savienības “atvērto datu direktīva” mainīs ģeotelpisko datu tirgu?

<p>&nbsp;Pagāju&scaron;ā gada 20. jūnijā pieņemtās &ldquo;Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmanto&scaron;anu&rdquo; (&ldquo;Atvērto datu direktīva&rdquo;) ievie&scaron;ana, kas dalībvalstīm jāizdara līdz 2021. gada 17. jūlijam, atstās būtisku iespaidu uz ģeotelpiskās informācijas nozari. Direktīva paredz, ka &ldquo;svarīgākie&rdquo; par publiskajiem līdzekļiem radītie dati (t.sk. ģeotelpiskie dati) būs obligāti jāpadara brīvi un bez maksas pieejami un atkalizmantojami (t.i., tos varēs brīvi izmantot gan nekomerciāliem, gan komerciāliem mērķiem).&nbsp;</p>

Topodati informē par uzlabojumiem (5)

<p><span style="font-family: Arial;">SIA &ldquo;TOPODATI&rdquo; informē, ka, lai uzlabotu pakalpojuma snieg&scaron;anas kvalitāti, no 01.05.2020 ADTI datu iesnieg&scaron;ana par Aizputes,&nbsp;Alojas, Alsungas, Apes, Engures,&nbsp;Jaunpils, Kandavas, Limbažu, Priekules, Viļakas&nbsp;un Sējas novadiem&nbsp;notiks,&nbsp;izmantojot portālu&nbsp;</span><span style="font-family: Arial;"><a href="https://topoweb.lv/"><u><span class="15" style="color: rgb(0, 0, 255);">https://topoweb.lv</span></u></a>.&nbsp;</span></p>

Veselības ministrijas rekomendācijas mērniecības pakalpojumu veikšanai (5)

<p>Latvijas Mērnieku biedrība saņēmusi skaidrojumu no Veselības ministrijas, kā ieteicams veikt mērniecības darbus COVID-19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas laikā.&nbsp;</p>

FIG prezidenta ieteikumi ģeotelpiskās informācijas nozarei pašreizējā situācijā

<p>&nbsp;Kā koronavīrusa COVID-19 pandēmija ietekmē pasaules ģeotelpiskās informācijas industriju? To ekspresintervijā ar Starptautiskās Mērnieku federācijas prezidentu Rūdolfu Stageru skaidro žurnāls &ldquo;GIM-International&rdquo;.</p>

LMB ieteikumi kā veikt ģeodēziskos un mērniecības darbus ārkārtējās situācijas laikā

<p>&nbsp;&Scaron;obrīd eso&scaron;ā ārkārtējā situācijā Latvijā nav piemērojami iepriek&scaron; zināmi standarti un darbības, tāpēc katram ģeodēzistam un mērniekam pa&scaron;am jāpieņem izsvērts un samērīgs lēmums par izpildāmo darbu norisi, kārtību un dro&scaron;ību, kas pasargā pa&scaron;u un citus iesaistītos. LMB SC ieskatā, &scaron;obrīd noteiktie ierobežojumi valstī neattiecas uz uzņēmējdarbības pārtrauk&scaron;anu, tāpēc arī darbībām ģeodēzijas un zemes kadastrālās uzmērī&scaron;anas nozarē jānotiek samērīgi, atbilsto&scaron;i apstākļiem un kontrolēti.</p>

Pārceltas gan LMB, gan LKĢA kopsapulces

<p>&nbsp;&nbsp;Sakarā ar koronavīrusa izplatību tiek pārceltas gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas kopsapulces.&nbsp;</p>

Mērnieku biedrība nosvin savu pirmo gadsimtu

<p>&nbsp;Ar vērienīgu balli Latvijas Dzelzceļa muzeja telpās piektdien, 28. februārī, Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) atzīmēja savu simts gadu pastāvē&scaron;anas jubileju. Vakars aizritēja svētku un atpūtas gaisotnē, apmēram tā, kā to jau atklā&scaron;anas uzrunā visiem novēlēja LMB priek&scaron;sēdētāja Una Krutova - &ldquo;mazliet iedzerot un klausoties slavino&scaron;as uzrunas&rdquo;, kuras, sveicot biedrību, teica uzaicinātie viesi. Pēc tam sekoja &scaron;ampanietis, dejas, torte un atkal dejas - gan &ldquo;dzīvā&rdquo; orķestra, gan dīdžeja atskaņotas mūzikas pavadījumā.&nbsp; &nbsp;</p>

Apsveikums LMB 100 gadu jubilejā

<p>Mernieks.lv sveic Latvijas Mērnieku biedrību tās simtajā dzim&scaron;anas dienā! Nākamajiem 100 - daudz jaunu biedru, labu ideju un panākumu to īsteno&scaron;anā!</p>

Izmaiņas ADTI noteikumos paredz jaunas prasības izpildmērījumu plāniem (PAPILDINĀTS) (15)

<p>&nbsp;<span style="text-align: justify;">Ministru kabinets decembrī apstiprinājis&nbsp;</span><b style="text-align: justify;"><a href="http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_12/TMnot_201119_ADTI.2248.docx">grozījumus &ldquo;Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumos&rdquo;</a></b><span style="text-align: justify;">, kas paredz papildus prasības izpildmērījuma plāna sagatavo&scaron;anā - turpmāk izpildmērījuma plānā noteiktos gadījumos būs jānorāda būvju kontūra, apjoms un lieto&scaron;anas veids.</span></p>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jaunākais citās sadaļās
Sviitra
Mērnieku laika ziņas
Arrow_left 2020. gada decembris Arrow_right
P O T C P S S
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Šodiena 2020. gada 1. decembris

Vārda diena:

Emanuels, Arnolds
Jaunākie komentāri
Sviitra
© 2008 mernieks.lv, epasts: redakcija@mernieks.lv
Visa portālā ievietotā informācija un materiāli (tai skaitā raksti,attēli,video u.c.) pieder to autoriem. Pārpublicēšana bez saskaņošanas un atsauces stingri aizliegta. Visiem portālā ievietoajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs, un tie izmantojami tikai izziņas, izglītības un informatīviem nolūkiem. Redakcija neuzņemas saistības par iespējamo informācijas neatbilstību patiesai situācijai. Redakcija neuzņemas atbildību par portāla lietotāju ievietoto informāciju. Ievietojot komentāru, tā autors atzīst, ka piekrīt komentēšanas noteikumiem, uzņemas atbildību par tās saturu, kā arī apņemas pret redakciju neizvirīt nekādas pretenzijas par komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.